گوشت دنده از قسمت‌های پرچربی گوشت است.

 گوشت دنده برشی است از گوشت پشت بدن گوسفند که به طور عمودی بریده شده و معمولاً شامل بخشی از دنده نیز می‌شود.

این نوع برش بیشتر در گوشت بره و گوسفند دیده می‌شود. از گوشت دنده کباب دنده و دیگر خوراک‌ها تهیه می‌شود.

در اصل خوشمزه ترین و بهتیرین نوع گوشت دنده است ...

منبع : رستوران و دنده کبابی بابک کرمانشاهآموزش دنده کباب کرمانشاهی
برچسب ها : گوشت ,می‌شود ,دنده